Евро - EUR(€)

Еврото е официалната валута на страните от Еврозоната и е водещата втората по значимост резервна валута в света след долара.

Страни-членки на Eвропейския съюз, в които еврото се ползва като официална валута:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Франция.

Страни-нечленки на Eвропейския съюз, в които еврото се ползва като официална валута:
Андора, Ватикан, Косово, Монако, Сан Марино, Черна гора.

Купюри на евро банкнотите:
5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €

Монети:
1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c. €1, €2

Централна банка:
http://www.ecb.int

 

Снимки на евро банкноти:

пет еврова банкнотадвадесет еврова банкнотапетдесет евро банкнотасто евро банкнотадвеста евро банкнота петстотин евро банкнота

Comments are closed.